​​

'Nederland ontwikkelen tot meest creatieve economie van Europa'

Jeroen van Erp, Fabrique 

Design is something to help society

 

Kunstenaars en creatieven zijn de verbeelders van de wereld

 

Many of the big changes of the next 25 years will come from unknowns

 

A design process is a chaordic process

Jeroen Verbrugge, Flex/Design 

Creativity and innovation are the most crucial skills for 21st century leadership

THNK 
Towards data driven creativity: flagship project Creatieve Industrie met Talpa

NWO stelt voor de Creatieve Industrie een sandpit call open om een voorbeeldproject voor de sector te ontwikkelen. Dit eerste Flagship project wordt uitgewerkt samen met Talpa.

Brief over arbeidsmarktagenda culturele en creatieve industrie aan Minister van Engelshoven

In de brief staat aan welke agendapunten nu wordt gewerkt en wat reeds behaalde resultaten in 2018 zijn. De Regiegroep geeft ook aan welke investeringen ná dit jaar en in de volgende cultuurnotaperiode nodig zijn om de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector goed uit te voeren en dus de culturele arbeidsmarkt te versterken.

Programmaraad CLICKNL geïnstalleerd

Het kennis en innovatie netwerk van de creatieve industrie CLICKNL heeft op dinsdag 24 april een nieuwe programmaraad geïnstalleerd. Deze raad, bestaande uit onderzoekers en ondernemers uit de creatieve industrie, begeleidt het doorontwikkelen van de Kennis- en Innovatieagenda.

De industrieel ontwerper als verbinder tussen creativiteit, innovatie en maatschappelijk debat

We staan voor een zeer uitdagend tijdperk waarin meerdere disciplines zullen moeten samenwerken om tot succesvolle producten te komen. De industrieel ontwerper zal hier een verbindende rol in spelen en is uitstekend in staat om de verbinding te maken tussen techniek en zijn gebruikers. (Bron: Tom Evers / Analyse Industrie)

De groeipuzzel

De creatieve sector is een van de belangrijkste groeiende en innoverende sectoren van de westerse samenleving. De verwachting dat creativiteit een van de sleutelfactoren is die bijdragen aan innovatie en de groei en waarde van onze economie. (Bron: Creatief Ondernemerschap Lab)

Topsectoren continueren samenwerking op thema Human Capital

Voor ons duurzame groeivermogen is het cruciaal dat alle Nederlanders zich doorlopend kunnen ontwikkelen. Van jong tot oud, laag- tot hoogopgeleid en ongeacht nationaliteit. Daarom continueren de Topsectoren en Team ICT in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. Smart Industry en de Bouwagenda voegen zich in 2018 bij deze samenwerking. De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, staan in het Werkplan 2018.

Goed ontwerp rendeert bovengemiddeld

Bedrijven die goed ontwerp tot speerpunt maken renderen bovengemiddeld. De S&P 500-bedrijven die het afgelopen decennium het meest hebben geïnvesteerd in ontwerpprocessen, mogelijkheden en leiderschap presteerden 211 procent beter dan de rest van de index. (Bron: McKinsey)

Ontwerpen voor zorg van morgen

“Ontwerpen voor zorg van morgen” laat zien hoe designers en zorgprofessionals samen meer focus op de eindgebruiker kunnen leggen. De sectoren design en zorg kunnen samen op veel manieren de zorg innoveren. Hoe werkt deze kruisbestuiving? Drie experts leggen het uit. (Bron: Mediaplanet)

agenda
28 - 30 juni
17 - 19 augustus 2018
Missie ‘Vernieuwend Nederland’

Council: 'Waarom grote maatschappelijke innovatie vraagt om nieuw leiderschap met een creatieve frontlinie en sterke rugdekking'

Smart society meets design

Via het programma ‘Samen Organiseren’ zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Dutch Design Foundation op zoek naar innovatieve manieren om sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen. Wie meedoet maakt kans op een plek op het podium van het grootste design-event van Noord-Europa: de Dutch Design Week.

Vijf regionale bijeenkomsten over Brexit voor ondernemers

VNO-NCW organiseert samen met MKB-Nederland , LTO Nederland, ING, Rabobank, ABN-AMRO en de Rijksoverheid vijf regionale bijeenkomsten over de Brexit voor ondernemers onder de noemer #hulpbijbrexitontour. Op 29 mei doet de tour Amsterdam aan, 5 juni Roermond, 7 juni Apeldoorn, 12 juni Oranjewoud, 14 juni Hoeven.

trots

Temstem

The next big thing for business? Creativity

De creatieve economie heeft, net als de industriële en informatierevoluties die eraan voorafgaan, het potentieel om wereldwijde groei te ontketenen door organisaties effectiever en innovatiever te maken. Dit is de reden waarom durfkapitaal investeerders ontwerpers inhuren. (Bron: World Economic Forum)

Creatieve industrie draagt bij aan Nederland Circulair 2050

Het project CIRCO maakt deel uit van de topsector Creatieve Industrie en is nauw betrokken bij de transitieagenda’s van consumptiegoederen, kunststoffen, consumptiegoederen en maakindustrie. CIRCO heeft al meer dan 200 bedrijven ondersteund bij het circulair ondernemen, bijvoorbeeld door het anders ontwerpen van producten, het vormen van nieuwe waardeketens en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden van gebruik.

Over de chemie tussen ontwerpers en hun opdrachtgevers

Over de samenwerking tussen ontwerpers en hun opdrachtgevers is al veel gezegd en nog veel meer geschreven. Eenvoudig is die samenwerking niet. Creatieven en hun klanten begrijpen elkaar niet altijd en weten elkaar soms niet op waarde te schatten. Hun werelden verschillen wezenlijk van elkaar en hun ambities zijn vaak niet dezelfde. Maar als zij elkaar weten te vinden kunnen er mooie dingen ontstaan. (Bron: Roel Stavorinus)

100 ideeën voor 2018

Vraag burgers om hun mening en je krijgt ja, nee, en veel gemopper. Vraag hun om een idee en je krijgt een goudmijn aan denkkracht terug. Harry Starren en Gerbrand Bas van de Federatie Dutch Creative Industries vroegen hun netwerk om tips voor het kabinet, inspiratie voor bedrijven, suggesties voor burgers en visies voor de zorg. Het werden honderd ideeën voor 2018. (Bron: FD)

De fluïde rol van de creatief professional

Hoe moet de toekomstig creatief professional er uit zien? Wat moet deze kunnen? Die vragen waren de inzet van de bijeenkomst van de Dutch Creative Council in Amsterdam. “Wat opvalt bij creatieve opleidingen is dat studenten zo autonoom zijn,” constateert filosoof Bas Haring. Hij pleit voor meer autonomie elders in het hoger onderwijs. (Bron: ScienceGuide)