​​
Over Ons

Over ons

De Dutch Creative Council is de onafhankelijke strategische adviesraad van en voor de creatieve industrie. De Council beoogt de creatieve industrie als topsector te stimuleren en ontwikkelen tot nationaal en internationaal toonaangevende sector.

In 2011 wees het kabinet de Creatieve Industrie aan als één van de negen topsectoren. Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie om deze positie nog sterker te maken.

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Dit houdt in dat de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht in de sector investeert. Overheid, creatief bedrijfsleven, wetenschap- en onderwijsinstellingen lossen gezamenlijk knelpunten voor de sector op om ervoor te zorgen dat Nederland in 2020 de meest creatieve economie van Europa is.

Op initiatief van het Topteam Creatieve Industrie is in 2012 is de Council opgericht. Zij gaf daarmee vorm aan een wens van bedrijven, branche- en vakorganisaties uit de creatieve industrie om een strategisch adviesorgaan te hebben richting de overheid. Vóór de oprichting van de Council was er niemand die – vanuit de volle breedte van de sector – met de overheid kon sparren. Mede hierdoor liep de creatieve industrie kansen mis voor financiering van innovatieve projecten binnen de sector en in samenwerking met anderen en om wetenschappelijk en toegepast onderzoek te doen, maar ook om te laten zien waar de industrie voor anderen van betekenis kan zijn en voor ondersteuning bij de gedeelde internationaliseringstrategieën.

De Council is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor de andere economische (top)sectoren en de overheid, en komt tweemaal per jaar bij elkaar. Daarnaast heeft zij een coördinerende rol bij de uitvoering van de agenda van het Topteam Creatieve Industrie.