​​

Kennis en Innovatie

De creatieve industrie levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en is een aanjager van innovatie in andere sectoren. Daarnaast groeit deze sector sneller dan de rest van de economie, en levert ze een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal nieuwe ondernemingen in Nederland. Daarom is de creatieve industrie een van de topsectoren van Nederland; een speerpunt in het beleid.

Om de creatieve industrie nog sterker te laten worden, nog meer innovatie te laten faciliteren en ook internationaal een toppositie te geven, is state of the art-kennis nodig. R&D voor de creatieve industrie. Daarom bestaat het TKI CLICKNL: het topconsortium Kennis en Innovatie van de topsector Creatieve Industrie.

CLICKNL brengt mensen en middelen bij elkaar vanuit de gedeelde ambitie om de Nederlandse creatieve industrie tot internationale koploper te maken. Daarbij denkt ze aan de creatieve ondernemers, maar ook aan onderzoekers die samen met de creatieve industrie samen voor innovaties zorgen. CLICKNL signaleert en faciliteert kansrijke vormen van samenwerking tussen verschillende sectoren en stimuleert de inzet van bruikbare instrumenten, om de R&D binnen de creatieve industrie sterker te maken. Ook stelt CLICKNL de nationale kennis en innovatie-agenda voor de creatieve industrie op en bewaakt ze diens voortgang en kwaliteit van uitvoering.

Meer weten? Kijk op de website van CLICKNL.

CLICKNL