​​

Internationalisering

Nederland is met een aandeel van 29,5% wereldwijd de grootste exporteur van creatieve diensten. En onze creatieve industrie staat internationaal hoog aangeschreven. Endemol, G-star, Guerilla Games, Layar en Droog Design hebben het pad geëffend voor kleinere bedrijven die kansen zien over de grens. Op de portal van Creative Holland vind je de informatie die je nodig hebt om internationaal te ondernemen. Alle beschikbare regelingen, tips en tricks, inspirerende voorbeelden, handige contacten en events om aan te haken. Creative Holland is jouw springplank naar het buitenland.

Exporteren heeft voor de hand liggende voordelen. Je afzetmarkt wordt aanzienlijk vergroot, het maakt je minder afhankelijk van de Nederlandse economie en je omzetrisico wordt over verschillende markten gespreid. En exporteren is zeker niet alleen voor grote bedrijven: een derde van de Nederlandse bedrijven met minder dan 50 werknemers is al internationaal actief. Met een goed idee en beetje lef is de stap over de grens dichterbij dan je denkt.

Meer weten? Kijk dan op de website van Creative Holland.

CH