​​

“Cross-overs zijn voor de creatieve industrie eigenlijk zo vanzelfsprekend dat we vergeten om dat uit te leggen en te illustreren”, aldus Jeroen van Erp in Crossover Works deel 2

Het topsectorenbeleid zoekt het onder meer in hefboomeffecten die voortkomen uit samenwerkingen tussen verschillende sectoren. Voor de creatieve industrie, één van de negen topsectoren, staan dergelijke kruisbestuivingen zelfs centraal in de uitwerking van haar innovatiebeleid. Ter illustratie werd in 2013 de publicatie ‘Cross-over Works #1, Innoveren met de Creatieve Industrie’ uitgebracht. Nu is Cross-over Works #2 (ook in het Engels verkrijgbaar) een feit. De publicatie is het resultaat van de samenwerking tussen de Federatie Dutch Creative Industries, Kamer van Koophandel, PICNIC, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, CLICKNL, Amsterdam Economic Board en de Dutch Creative Council.

Best Practices

Cross-over Works #2 belicht de beste praktijkvoorbeelden van cross-over samenwerkingen. Het illustreert de inbreng en toegevoegde waarde van de creatieve sector in multidisciplinaire teams die over sectorspecifieke grenzen heen moeten kijken. Onverwachte benaderingen en perspectieven leiden zo tot vernieuwende oplossingen. Zo leverde een cross-over tussen kunst en biotechnologie een kogelvrije huid op. En de toepassing van interactieve en maatwerk projecties in het ziekenhuis helpt patiënten te kalmeren en maakt daardoor behandelingen effectiever. Vooral meer invoeling van de gebruiker (empatisch design) is een waardevol element dat de creatieve partners kunnen inbrengen.

Meer dan een publicatie

De publicatie staat niet op zichzelf. Binnenkort presenteren de betrokken partners een breder programma, waar de publicaties een onderdeel van zijn. Het hart van het programma wordt gevormd door bijeenkomsten waar specifieke topsectoren worden uitgedaagd met elkaar te onderzoeken waar en hoe cross-over samenwerking mogelijk zou zijn. Uiteraard met het doel om concrete projecten bloot te leggen. Verkrijgbaarheid Cross-over Works #1 en #2 zijn beide beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. Downloaden doet u hier!

DCI Cross-over Works #1 ENG

DCI Cross-over Works #2 NL

DCI Cross-over Works #2 ENG